Loading...

Podrška

Posebnu pažnju obraćamo na postinstalacijski period (period kada se aplikacija počinje koristiti) te shodno tome nudimo podršku tokom cijelog korištenja software-a ili web stranice

 

Dostupne razine podrške

Našim korisnicima nudimo nekoliko različitih paketa korisničke podrške. Paketi uključuju:

Određen broj upita tehničke podrške

Proaktivno održavanje sustava

Planiranje razvoja i nadogradnje sustava

Obuku djelatnika za rad

Izlaske na teren u slučaju zastoja


Za klijente koji imaju ugovor o održavanju naćin komunikacije je preko servis supporta (link: http://www.lunacom.ba , odnosno preko LunaCom sustava radnih naloga za servisiranje postavljenom na Luna.Com-ovoj stranici
( link: http://www.lunacom.ba ) sa šiframa, lozinkama i naravno prioritetnim pristupom.
Najzahtjevnijima smo omogućili i mogućnost podrške 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

Kompletan, detaljan dokument sa uvjetima davanja tehničke podrške, šaljemo e-mailom na zahtjev. Zahtjev molimo poslati na luna@lunacom.ba Ostali uvjeti - brzina odgovora, dolaska na lokaciju, kvalitete usluge i sl. predmet su svakog pojedinog ugovora i prilagodljivi su Vašim potrebama.

Kako zatražiti uslugu tehničke podrške

Zahtjev se predaje slijedećim načinima (poredano prema preferiranom redosljedu): Korištenjem web stranica na adresi http://www.lunacom.ba (ako Vaš ugovor uključuje ovu opciju) i ispunjavanjem svih podataka koji se traže na dobivenoj formi za unos

Slanjem telefaksa na tel (036) 325 246 ili e-maila na luna@lunacom.ba sa slijedećim sadržajem:

a. Naslov “Za odjel za tehničku podršku"

b. Točni osobni podaci:

Naziv poduzeća

Telefon

Telefaks

Email


c. Ostali podaci:

Kratki opis problema – obavezno

Proizvod o kojem je riječ - obavezno

Verzija proizvoda - nije obavezno

Detaljan opis problema - obavezno

Bilješke i napomene za osoblje tehničkog odjela - nije obavezno


3. Telefonom na (036) 325 236, prijavite kvar. Ova se opcija iznimno koristi ukoliko niti jedna od gore navedenih mogućnosti nije moguća (hitnost, vanjska lokacija,...)

4. SOS telefon za korisnike koji imaju ugovor o održavanju

NAPOMENA: Kako je svaka intervencija koja se naručuje predmet nekog poslovnog procesa, i za ovakve, iznimno i zbog opravdanog razloga telefonom prijavljene probleme, nužno je kasnije kada se ostvare uvjeti, proizvesti prijavu tipa 1. ili 2.

 

Cijene održavanja

Održavanje po intervenciji

Cijena intervencije je 40 KM/sat administratora i 80 KM/sat programera

Obračunske jedinice
Intervencija na lokaciji korisnika - svaki započeti sat + 1 sat za dolazak
Telefonska intervencija - svakih započetih 30 min razgovora
Pismena intervencija (e-mail, fax, pošta) - svakih započetih 30 min utrošenog vremena, max. 3 pitanja Intervencija udaljenim pristupom putem modema ili Interneta - svakih započetih 30 min utrošenog vremena

Paušalno održavanje - na osnovu broja zakupljenih sati

• Cijena zakupljenog radnog sata je 25 KM/sat administratora i 50 KM/sat programera
• Moguće je zakupiti min. 8 sati mjesečno.
• Cijena dodatnog radnog sata je 40 KM/sat. administratora i 80 KM/sat programera
• Svi zakupljeni, a tijekom mjeseca neiskorišteni sati iskoristit će se tijekom idućeg mjeseca na redovito/preventivno održavanje.
• Radno vrijeme je od 9 do 17 sati, rad na zahtjev (poziv) korisnika van radnog vremena te subotom, nedjeljom i praznikom uvećava cijenu radnog sata za 100%.
• Ugovor o održavanju sklapa se za period od min 1 godine.


Garantirano vrijeme odziva

Za korisnike bez ugovora o održavanju, max. rok početka obrade prijavljenog problema je 7 dana od datuma prijave.

Za korisnike sa ugovorom o održavanju:

Udaljena intervencija (tel, e-mail, fax, udaljeni pristup modemom ili Internetom) u roku 15 min

Intervencija na lokaciji korisnika u roku 24 sata 

 


MODEL PLAĆANJA PAUŠALNOG ODRŽAVANJA:
Usluga se uplaćuje do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Napomene:
• PDV nije uračunat u cijenu

• Za veće poslovne  sisteme cijene održavanja su po dogovor

• Cijena putnih troškova je 0,60 KM/km

 

Luna.Com IT inženjering